1.Основні поняття та терміни

1.1. Організатор Програми (Організатор) – ФОП Ольховик  М.М. 40031 Сумська обл., м. Суми вул. Набережна р.Стрілки,8

1.2. Бонусна програма «Ми друзі» (надалі програма) – комплексна система заходів, що регулює взаємовідносини між Організатором та Учасниками Програми, в рамках якої Учасники мають можливість накопичувати бонуси та отримувати винагороди.

1.3. Учасники програми – фізичні особи, які беруть участь у Програмі, згідно умов, що встановлює Організатор.

1.4. Ідентифікатор лояльності – унікальний номер, який:

1.4.1. представлений у вигляді цифр, штрих-коду та нанесений на пластиковий носій/картку, що видається Учасникові Програми Організатором на умовах, визначених Організатором;

1.4.2. та/або входить до складу Віртуальної картки на електронному носії. Ідентифікатор лояльності служить для ідентифікації особи як Учасника Програми з метою здійснення нарахування/списання Бонусів Учаснику та визначення його права на отримання Винагород.

1.5. Картка Учасника (Бонусна картка) – пластиковий носій з нанесеним на нього Ідентифікатором лояльності, який надає можливість Учаснику накопичувати бонуси за придбання товарів і послуг та використовувати бонуси для отримання винагород.

1.6. Віртуальна картка Учасника – це електронна картка, яка не має фізичного носія, але є повноцінною карткою програми лояльності. Віртуальна карта дозволяє Учаснику накопичувати бонуси за придбання товарів і послуг Організатора, а також їх використовувати.

1.7. Push-повідомлення – це короткі повідомлення, які з’являються на екрані мобільного телефону і повідомляють про важливі події та оновлення.

1.8. Бонуси – облікова одиниця, яка нараховується на рахунок Учасника відповідно до схем нарахування (п.п. 6.2. Офіційних правил Бонусної Програми «Ми друзі»).

1.9. Винагорода — товар або послуга, визначені Організатором.

1.10. Отримання винагороди – придбання Учасником товарів та послуг за бонуси відповідно до умов та правил Програми.

1.10.1. Придбання Учасником товарів та послуг за Бонуси — надання знижки (зменшення вартості товарів) на суму Бонусів, що менша ніж загальна сума у чеку. При цьому договірною вартістю у разі використання Бонусів вважається вартість товару/послуги, зменшена на суму Бонусів (надану знижку) та зазначена у фіскальному чеку як сума до сплати.

1.11. Лічильник Бонусів (Рахунок) — сукупність даних в інформаційній системі Програми Організатора про транзакції нарахування та списання бонусів Учасника програми.

1.12. Анкета — формуляр, окремий документ, частина документа або електронний формуляр, що пропонується для заповнення особі Організатором чи його представником (в тому числі з використанням Web-сторінки Програми або мобільного додатку на пристроях зв’язку), в результаті заповнення та надсилання якого особа дає згоду на участь в Програмі згідно з визначеними Правилами, а також дозволяє передавати і обробляти надані персональні дані та іншу інформацію в рамках Програми та відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних. Надані  анкетні дані для заповнення анкети є підставою для реєстрації особи Учасником Програми (підтвердження участі такої особи в Програмі).

1.13. телефон гарячої лінія програми — сервіс, що надається Організатором Учаснику Програми для вирішення питань, пов’язаних з участю в Програмі, за номером телефону +380668117882

1.14. Web-сторінка Програми – інформаційний ресурс, доступний в мережі інтернет, який можна переглянути у браузері на Web-сайті за адресою https://service.sumy.ua/

2. Участь

2.1. Учасниками Програми можуть бути дієздатні фізичні особи, яким виповнилося 18 років, та які розраховуються за придбані товари як за готівку, так і за допомогою банківської картки.

2.2. Для того, щоб стати Учасником бонусної Програми та отримати накопичувальну картку Учасника потрібно: – здійснити покупку (готівкою або безготівково, за допомогою банківської картки) товара (товарів) на загальну суму не менше ніж 1 гривня, та зареєструватися Учасником Програми, надавши необхідні дані оператору (продавцю).

2.3. Після проходження процедури реєстрації на касі торгових точок , що беруть участь у Програмі, Учасники отримують усне підтвердження реєстрації від продавця(оператора).

2.4. Про умови Програми Учасники можуть дізнатись, звернувшись до співробітника магазину , на Web-сторінці чи за телефоном Гарячої лінії Програми. Актуальні правила участі в Програмі розміщені на Web-сторінці https://service.sumy.ua/

2.5. Ідентифікатор лояльності не може бути використаний для здійснення банківських, кредитних, платіжних чи інших розрахункових операцій, які не передбачені умовами Програми.

2.6. Датою початку участі в Програмі є дата першої транзакції з використанням Ідентифікатора лояльності.

2.7. Ідентифікатор лояльності є активним протягом терміну дії Програми.

2.8. Для блокування Ідентифікатора лояльності у випадку втрати чи пошкодження його пластикового носія, в інших випадках, а також для його розблокування Учаснику необхідно відразу звернутися до Організатора за телефоном Гарячої лінії.

2.9. Ідентифікатор лояльності може бути розблокований чи відновлений тільки у випадку, коли персональні дані заявника збігатимуться з даними, поданими в Анкеті Учасника і зареєстрованими в інформаційній системі Програми.

2.10. При втраті Ідентифікатора лояльності Учасник повинен отримати новий, зареєструватися та звернутися до Організатора з проханням об’єднати Лічильники бонусів (Рахунки) Учасника (лічильник бонусів (рахунок) втраченого і нового Ідентифікатора лояльності). Після цього балансом Лічильника бонусів (Рахунку) Учасника по втраченому Ідентифікатору лояльності можна керувати з використанням нового Ідентифікатора лояльності. Організатор Програми не несе відповідальності за всі операції, що проводилися на Лічильнику бонусів (Рахунку) Учасника по Ідентифікатору лояльності до моменту його блокування Організатором.

3. Анкета та персональні дані учасника

3.1. Здійснюючи процедуру реєстрації, особа подає персональні та контактні дані для реєстрації в інформаційній системі Програми. Заповнення та внесення даних Анкети Учасника до інформаційної системи є обов’язковою умовою повноправної участі у Програмі та умовою використання Бонусів згідно з правилами Програми.

Кожна Анкета містить обов’язкові для заповнення поля, позначені зірочками. Без введення інформації до обов’язкових для заповнення полів Анкети реєстрація Учасника в Програмі неможлива. Обов’язковими для заповнення є наступні поля:

3.1.1. Номер ідентифікатора лояльності.

3.1.2. Ім’я (необов’язкове поле для заповнення при реєстрації на касі).

3.1.3. Прізвище (необов’язкове поле для заповнення при реєстрації на касі).

3.1.4.По батькові (необов’язкове поле для заповнення при реєстрації на касі).

3.1.5. Електронна адреса поштової скриньки.

3.1.6. Номер мобільного телефону.

3.1.7. Згода для отримання новин щодо акцій, знижок та нових товарів (необов’язкове поле для заповнення при реєстрації на касі).

Обов’язковою умовою списання Бонусів з Лічильника бонусів (Рахунку) Учасника в процесі отримання Винагород чи участі у акціях Програми є наявність інформації в обов’язкових для заповнення полях на момент отримання Учасником Винагороди та/або участі в акції Програми. Організатор може заблокувати списання Бонусів з Лічильника бонусів (Рахунку) Учасника до внесення або актуалізації Учасником інформації в обов’язкових для заповнення полях Анкети. Для окремих акцій Програми Організатор може встановлювати особливі вимоги для полів Анкети. Такі вимоги будуть зазначені у правилах відповідної акції.

3.2. Заповнений особою електронний формуляр Анкети засвідчує її добровільну згоду (дозвіл) Організаторові Програми на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, поновлення, знищення тощо) персональних даних особи, які вказані у цій Анкеті, з метою персоніфікації особи як Учасника Програми  у т. ч. для участі у всіх акціях та заходах рекламного характеру, що проводяться в рамках зазначеної Програми. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду. Заповнена особою Анкета засвідчує також її згоду з усіма умовами та правилами Програми, обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи, бази персональних даних учасників бонусної Програми UPGgood, а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які, згідно зі ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства, надаються їй як суб’єктові персональних даних. Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти Організатора про зміни, що стосуються наданих відомостей.

3.3. Анкета не може бути зареєстрована, якщо не заповнені обов’язкові поля.

3.4. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора і сам Учасник. Також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.

4. Права та обов’язки Організатора програми

4.1. Ідентифікатор лояльності та Учасників є власністю Організатора Програми.

4.2. Одному зареєстрованому Учаснику Програми може бути присвоєно одночасно не більше одного Лічильника бонусів (Рахунку) в Програмі. У випадку виявлення Організатором двох і більше Лічильників бонусів (Рахунків), де збігаються зареєстровані персональні дані Учасників Програми за двома записами одночасно: 1) прізвище, ім’я, по батькові; 2) номер мобільного телефону, Організатор Програми вправі об’єднати Лічильника бонусів (Рахунки) та бонуси з Лічильників бонусів (Рахунків) Учасника Програми. У випадку виявлення двох і більше Лічильників бонусів (Рахунків), у яких збігаються зареєстровані персональні дані Учасників Програми за одним записом, а саме номер мобільного телефону, Організатор Програми вправі заблокувати такі Лічильники бонусів (Рахунки) до з’ясування достовірності наданих Учасником персональних даних.

 4.3. Організатор має право відмовити у видачі картки, вилучити чи припинити дію картки Учасника, заблокувати списання Бонусів з Лічильника Бонусів (Рахунку) Учасника за таких обставин: – використання чи спроба використання карток Учасника у спосіб, який не відповідає та/або суперечить умовам Програми та Правилам; – будь-яка підозра у зловживаннях Учасника щодо його участі у Програмі; – відсутність будь-яких операцій з використанням Ідентифікатора лояльності протягом 12 місяців; – відкликання особою своєї згоди на обробку її персональних даних; – надання особою недостовірних та/або неточних персональних даних чи інших відомостей, що вказані в Анкеті; – встановлення факту неактуальності персональних даних чи інших відомостей, що вказані в Анкеті. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій.

4.4. Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Програми та використовувати їх у рамках Програми та цих Правил.

4.5. Організатор періодично інформуватиме Учасника про його можливості та Винагороди, проте не несе відповідальності за недоставку такого повідомлення, якщо це сталося внаслідок незалежних від Організатора обставин.

4.6. Організатор залишає за собою право надавати відповіді по всіх спірних питаннях на звернення Учасників впродовж 30 днів.

4.7. Організатор залишає за собою право заблокувати картку у випадку, якщо впродовж останнього року (365 днів) з моменту останньої транзакції по ній не здійснювалось жодної транзакції.

4.8. Організатор залишає за собою право на встановлення обмежень на списання бонусів Учасника Програми.

4.9. Організатор залишає за собою право не зберігати анкетні дані Учасників у друкованому вигляді. 4.12. В усіх питаннях щодо відносин з Учасниками Програми Організатор керується цими правилами та вимогами чинного законодавства України.

5. Права та обов’язки Учасника програми

5.1. Учасник, здійснюючи реєстрацію, надавши співробітнику магазину необхідні дані, тим самим підтверджує, що йому виповнилось 18 років, він погоджується з правилами Програми та дає згоду на внесення його персональних даних до електронної бази даних, що належить Організатору.

5.2. Учасник володіє усіма правами щодо захисту своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства.

5.3. Учасник може змінити/доповнити персональні дані, а також заблокувати власний Лічильник бонусів (Рахунок) (знищити, знеособити або припинити обробку даних) через надані Організатором канали комунікації, а також заблокувати картку та/або ідентифікатор лояльності.

5.4. Учасник несе відповідальність за достовірність наданих даних, а також своєчасне інформування Організатора про зміну телефону та/або інших персональних даних.

5.5. Учасник надає Організаторові від імені Організатора право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного чи інформаційного характеру, спеціальні пропозиції та новини про Програму: електронною поштою, SMS чи Push повідомленням, через комунікаційні месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp, електронна адресса).

5.6. Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за перерахованими вище комунікаційними каналами, повідомивши про це Організатора.

5.7. Про кількість накопичених бонусів та можливість їх використання, а також про залишок бонусних рахунків Учасник може дізнатися з інформації, звернувшись до співробітника магазину Організатора, зателефонувавши за номером гарячої лінії, за допомогою Web-сайту https://service.sumy.ua/

5.8. У разі втрати ідентифікатора лояльності (картки) Учасник має право отримати нову картку із збереженням кількості накопичених бонусів на момент блокування картки. Для цього Учаснику необхідно звернутися за телефоном Гарячої лінії.

5.9. Відновити картку з Ідентифікатором лояльності разом із накопиченими бонусами, що були на Лічильнику бонусів (рахунку) в момент її блокування, може лише зареєстрований Учасник за допомогою підтвердження наданої інформації.

5.10. Учасник має право у будь-який момент відмовитись від участі у Програмі.

5.11. Беручи участь у Програмі, Учасник як суб‘єкт персональних даних підтверджує, що ознайомлений з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VІ та інших нормативних актів про захист персональних даних і надає згоду Організатору (ФОП Ольховик М.М) як власнику бази персональних даних програми на обробку відомостей про нього в електронних формах за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем в необхідному та достатньому обсязі, а саме: прізвище, ім‘я та по батькові, дата народження, стать, номер телефону Учасника, електронна адреса тощо. Право на обробку персональних даних суб‘єкт персональних даних надає Організатору з метою реалізації правовідносин в межах завдань та умов функціювання Програми.

5.12. Надаючи згоду на обробку персональних даних, Учасник Програми повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних Організатора з метою досягнення цілей та реалізації завдань Програми та обізнаний зі своїми правами як суб‘єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

5.13. В усіх питаннях щодо відносин з Організатором Учасник керується Цими правилами та вимогами чинного законодавства України.

6. Нарахування та використання бонусів

6.1. Учасник має можливість накопичувати бонуси, здійснюючи покупки товарів за готівку або за допомогою банківських платіжних карток . Зарахування бонусів здійснюється на рахунок Учасника, в  момент оплати. Кількість бонусів, яка зараховується на бонусний рахунок Учасника, визначається умовами Програми. Використовувати бонуси можливо лише ті, які були нараховані за попередні покупки.

6.2. Бонусами вважаються нарахування на ідентифікатор лояльності (картку або віртуальну картку Учасника), які здійснюються за схемою:   

  • 1. Як приєднатися до програми лояльності? Клієнт може зареєструватись в програмі та отримати    картку, якщо зробить покупку, ремонт або сервісну    послугу на суму більше ніж 50 грн та заповнивши    анкету участника бонусної програми “Ми друзі”.
  • 2. Отримуйте бонусний кешбек в 2% при покупці або ремонті пристрою в Доброму майстрі.
  • 3. 1 бонус = 1 гривня. Бонус можна використати на покупку, ремонт або сервісну послугу, але не більше ніж на погашення 50% чека.
  • 4. Один чек дозволяє виконати тільки одну операцію – списати бонуси або нарахувати бонуси.
  • 5. Бонуси не нараховуються на техніку, акційний,    розпродажний товар, ремонт та послуги зі знижкою.

6.3. Зарахування бонусів на картку відбувається після здійснення покупки товарів, і вони стають доступними для використання в наступних покупках і лише в період терміну дії програми.

6.4. Бонуси не нараховуються і не використовуються за/для придбання підакцизних товарів, карток поповнення стільникового зв’язку, товарів і послуг, що підпадають під категорію акційних, та окремих товарів і послуг, перелік яких може встановити Організатор.

6.5. У випадку, якщо учасник не зареєстрував вказану картку протягом року, вона анулюється в односторонньому порядку.

6.6. Бонуси не є засобом платежу і можуть використовуватись Учасником тільки для отримання винагороди – права придбання товару або послуги в точці продажу згідно умов Програми за договірною вартістю.

6.7. Для використання накопичених бонусів Учасник повинен звернутись до продавця, надати інформацію  яка містить номер телефона який був використаний при реєстрації учасника Програми, або пред’явити  картку Учасника Програми.

6.8. Кількість бонусів, що може бути використана Учасником для обміну на винагороду, повинна бути достатньою для такого отримання – еквівалентна вартості винагороди.

6.9. Щоразу в фіскальному чеку відображається кількість бонусів до та після покупки.

6.10. При поверненні товару, придбаного за бонуси з картки Учасника, кількість бонусів, яка була списана, не повертається.

6.11. Відповідно до кількості нарахованих на Лічильник Бонусів (рахунок) Учасника Бонусів Організатор надає Учасникові право придбати (отримати) Винагороди за спеціальними умовами, а також брати участь у акціях та пропозиціях від Організатора Програми.

6.12. Організатор Програми визначає перелік Винагород, спосіб їх придбання та отримання, а також кількість Бонусів, які списуються з Лічильника бонусів (Рахунку) Учасника у зв’язку з придбанням (отриманням) Винагород. Кількість та асортимент Винагород може змінюватися.

6.13. Видача винагороди здійснюється за умови пред’явлення картки Учасника Програми або надання інформації  яка містить номер телефона який був використаний при реєстрації учасника Програми.

6.14. Бонуси не є і не можуть бути засобами платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу. Учасники Програми не мають права використовувати Бонуси для розрахунку за товари, переказувати Бонуси іншим Учасникам Програми, а також вимагати обміну Бонусів на грошові кошти в готівковій чи безготівковій формі.

6.15. Нарахування бонусів по дисконтних акціях та програмах визначається виключно офіційними правилами (або іншими регламентними документами) цих програм/акцій.

6.16. Організатор має право припинити Програму або будь-яку її частину в будьякий час шляхом попереднього повідомлення Учасника. В такому повідомленні буде міститися дата, починаючи з якої в Учасника не буде можливості заробляти Бонуси, а також період, протягом якого Бонуси будуть залишатися чинними. Після закінчення цього терміну користування Бонусами стане неможливим, усі Бонуси, що залишаться на рахунку, буде скасовано на момент закінчення визначеного Організатором періоду.

7. Інші умови

7.1. Для вирішення спірних питань Учасник повинен звернутись до Організатора та пред’явити чек, що підтверджує придбання відповідного товару (робіт, послуг). Організатор залишає за собою право дати відповідь на звернення Учасника протягом 30 днів.

7.2. Програма є довготерміновою.

7.3 Отримання та використання бонусів може бути відбуватися виключно на тому відділенні, у якому була зареєстрована бонусна карта.

8. Виняткові права Організатора

8.1. Організатор має виняткові права на управління Програмою, її зупинення, скасування, закриття, розвиток, доповнення та зміну умов. Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни в умови Програми (нарахування бонусів і терміни проведення програми), про що повідомляє.